1.Tài Khoản Techcombank chi nhánh Đống Đa Hà Nội

Số Tài Khoản : 19035928220019

Chủ Tài Khoản: Nguyên Hoài Nam

.2.Tài khoản Vietconbank Chi Nhánh Hà Nội

Số Tài Khoản :0021000350383

Chủ Tài Khoản: Lê Thị Hằng